Angsten for at tage stilling til at skrive testamente

At skrive testamente er for mange noget lidt tabubelagt da man jo tvinges til at tænke på døden. Men ved ikke at skrive testamente risikerer man eksempelvis at en samlever man lever papirløst med må gå fra hus og hjem. Det kan også være der er uenighed omkring arven hvis ikke det er præcist beskrevet.

Derfor kan det være en kæmpe fordel at skrive testamente FØR det er for sendt. Ved at skrive testamente får du måske også taget nogle ting op til overvejelse, omkring fordeling m.m., hvis såfremt du har værdier, som er vigtige så, f.eks. en papirløs samlever ikke ender med intet at arve, og derfor må gå fra hus og hjem.

Det store problem er at mange slet ikke vil tænke på døden, men lad nu være med den der skræk for at tale om det eneste der er sikkert her i livet. Døden er det mest naturlige og noget vi kommer til at stifte bekendtskab med mange gange i vores liv. Hvorfor fornægte det og nægte at tale om det?

Døden er aldrig let, men hvem siger alting skal være let? Nogen gange må man godt kunne mærke indeni at man tager stilling til ting, og et testamente gør at man virkelig må tænke over nogle ting, og som man måske kan mærke indeni, men det er kun sundt, og kan faktisk være en lettelse efterfølgende.

Faktum er at jeg har taget stilling og købt mig til hjælp hos Fairtestamente som har udarbejdet testamente efter mine ønsker.

Det var svært og der var nogle i min tætte familie som jeg faktisk under processen besluttede intet skulle have, men det var faktisk og rart at få tingene på plads.

 

 

Comments are closed.